2023 Umisťovací výstava 27.5. v Libni, v Lowitově velkém mlýně

Akce » 2023 Umisťovací výstava 27.5. v Libni, v Lowitově velkém mlýně

ulice U Českých loděnic 40/6 18000 Praha 8

sobota 27.5. od 11 do 17 hodin

 umísťovací výstava koček se koná v sobotu 27. května od 11 do 17 hodin v prostorách Velkého mlýnu, v ulici U Českých loděnic 40, v Praze 8 Libni. Na své nové majitele zde budou čekat naše kočičky i kočičky z dalších ochranářských organizací. Předpokládáme účast asi 40 kočiček. Všechny kočičky na výstavě budou očkované a dospělé kočičky budou kastrované. Přímo z výstavy si budou moci zájemci odnést domů kočičku. Adopce probíhá na základě sepsání Dohody o předání zvířete do péče. V této dohodě se nový majitel kočičky zavazuje o kočičku řádně pečovat. Za kočičku se platí adopční poplatek, který je stanoven ve výši 2.000 Kč za očkovanou a kastrovanou kočičku. Za očkované kotě (zatím nekastrované) je stanoven poplatek 1.500 Kč. Tyto poplatky nepokrývají náklady na kočičky vynaložené, jsou charitativní a slouží pro další kočičky, které přijdou do útulku.
Součástí výstavy je i charitativní krámek. Výtěžek z prodeje je určen na krmivo, stelivo a veterinární péči našich kočiček.
Vstupné na výstavu je dobrovolné.
Milí přátelé, těšíme se na další společnou akci, kde vám budeme moci přestavit naše kočičky.
Dana a Jana a všichni ostatní z Dobříšska výstavu zařídili, přidávají se Petra a ostatní ze Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi  na Praze 5 .