14.11.2015 - Jak dopadla naše umisťovací výstava

Akce » 14.11.2015 - Jak dopadla naše umisťovací výstava

 Tentokrát byla změna. Umisťovací výstava se konala ve výstavním skleníku  Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi  v sobotu 14.11.2015. Opravdu jsme nevěděli, jak vše dopadne, protože Kongresové centrum, kde se konaly naše výstavy v posledních letech, bylo už tradicí. Tento rok však již tam nebylo  pro nás místo. 

V Botanické zahradě vše proběhlo nad očekávání úspěšně. Počasí bylo slušné, mírně větrné, kdo se snažil, tak nabízené opuštěné kočičky v areálu Botanické zahrady našel. Bezpečně ho tam dovedl zástup lidí před vchodem.   

Takže fakta. V klecích na své nové majitele čekalo 92 koček, kocourků i  (veselých) koťátek. Domovy našlo 73 kočiček. Bohužel jeden z pražských útulků svých 5 kočiček pouze vystavil stresu v klecích (ukázal je, pohovořil se zájemci a po poledni odešel). Tento přístup jsem bohužel nepochopila a pro útulky tohoto typu umisťovačky nepořádáme. Snažíme se kočičky přiblížit zájemcům a najít jim domovy přímo na výstavě. Podle ohlasu a návštěvnosti – 930 platících a děti (tedy asi 1100 návštěvníků) se výstava vydařila, tak snad budeme přemýšlet o jarní výstavě.  

Rádi bychom poděkovali 
panu děkanovi  Přírodovědecké fakulty  UK  Prof. RNDr. Bohuslavu Gašovi, CSc.
řediteli Botanické zahrady UK panu ing. Ladislavu Pavlatovi  
panu Jaroslavovi Fapšovi za úžasný nápad, kde akci pořádat, za zařízení věcí okolo a za největší nasazení při přípravě a úklidu po výstavě 
všem pomocníkům, jak fyzickým tak duševním – propagace výstavy na internetu, v tisku, na plakátcích – prostě všem, kteří se na úspěchu této akce podíleli.

Petra Soběslavská                                                                                                                                   
jednatelka Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi

Fotografie z výstavy naleznete na:

https://www.zonerama.com/kocici-utulek/Album/1052992

 

 

 

 

 

 

http://sdruzenikociciutulek.rajce.idnes.cz/Nase_17.umistovaci_vystava_14.11.2015/